Demeter

Onze kringloop

Groengilde is een collectief van biodynamische pluimveehouders. Dat betekent dat wij de kringlopen maximaal sluiten en dat wij er álles aan doen om de natuur te verrijken in plaats van deze uit te putten.

Dit doen we door de bezetting laag te houden. Dat houdt in dat we niet te veel kippen per bedrijf en per vierkante meter houden. We geven de dieren alle ruimte om rond te scharrelen. Het zal je niet verbazen dat ook onze kippen mest produceren. De kippenmest rijden we uit over onze eigen akkers en op deze akkers verbouwen we vervolgens weer volwaardig kippenvoer. En je raadt het al: dit voer gaat weer naar de eigen kippen. Zo is de cirkel helemaal compleet!

Hebben onze boeren zelf geen akkerbouw of mest over? Dan gaan we een intensieve samenwerking met biodynamische akkerbouwers uit de regio aan. De kippenmest die bij ons geproduceerd wordt of overblijft gaat dan naar de biodynamische akkerbouwer. De biodynamische akkerbouwer produceert op zijn beurt weer voer voor onze kippen. Zo kunnen we met een gerust hart beweren dat onze mest geen afvalproduct is maar juist een voedingsbron voor de bodem.

  1. Op onze akkers of de akkers van partners groeien graan en bonen.
  2. Onze kippen eten het graan van de akkers, leggen eieren en verwerken het graan tot mest.
  3. Het mest gaat terug naar de akker, waar vervolgens weer graan op groeit.
  4. De eieren gaan via ons pakstation naar de winkel

Zo is de cirkel weer helemaal rond!

GroenGilde

Wil jij op de hoogte bl-ei-ven van ons laatste nieuws? Volg ons dan op Facebook en Instagram.

Facebook Instagram Linkedin